mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

12.8.12

Riadenie zamestnancov: služby

RIADENIE ZAMESTNANCOV

Môžete človeka prinútiť, aby bežal.
Nemôžete ho ale prinútiť, aby bežal rýchlo. John Whitmore 

Vzdelávanie
- Riadenie zamestnancov 

Audit
- Analýza systému hodnotenia výkonnosti zamestnancov
- Analýza systému motivácie zamestnancov
- Analýza systému vzdelávania zamestnancov
- Analýza systému merania spokojnosti zamestnancov
- Vypracovanie správy z personálneho auditu

Modelovanie procesov
- Plánovanie a rozmiestňovanie ľudských zdrojov
- Hodnotenie výkonnosti zamestnancov
- Motivácia a stabilizácia zamestnancov
- Vzdelávanie zamestnancov
- Meranie spokojnosti zamestnancov

Tvorba organizačnej dokumentácie
- Vypracovanie stratégie rozvoja ľudských zdrojov
- Vypracovanie metodiky hodnotenia výkonnosti zamestnancov
- Vypracovanie plánu vzdelávania
- Vypracovanie metodik merania spokojnosti zamestnancov
- Vypracovanie smerníc riadenia ľudských zdrojov

Zlepšovanie procesov
- Meranie spokojnosti zamestnancov s riadením a kultúrou
- Meranie spokojnosti zamestnancov s procesmi
- Prieskum spokojnosti zamestnancov s internými službami
- Vypracovanie správy z merania spokojnosti zamestnancov

Riadenie zamestnancov: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: