mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

19.8.12

Manažérske kompetencie: služby

MANAŽÉRSKE KOMPETENCIE
Meranie úrovne kompetencií má slúžiť k rozvoju manažérov, nie k ich hodnoteniu. 
Vzdelávanie
- Manažérske kompetencie

Tvorba metodiky hodnotenia kompetencií
- Výber metódy hodnotenia kompetencií
- Príprava metodiky hodnotenia a dotazníkov hodnotenia

Analýza kompetencií
- Analýza pripravenosti organizácie na kompetenčný prístup
- Analýza pracovných funkcií/úkolov
- Analýza prvkov pracovného správania

Identifikácia kompetencií
- Identifikácia kompetencií
- Tvorba kompetenčných profilov
- Tvorba kompetenčného modelu

Meranie úrovne kompetencií
- Hodnotenie kompetenciíi
- Vyhodnotenie kompetencií

Rozvoj kompetencií
- Nasmerovanie rozvoja
- Vypracovanie plánov rozvoja

Manažérske kompetencie: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: