mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

19.9.12

Služby BPM

SLUŽBY BPM

Poskytovanie služieb nie je len tvrdá práca, je to nekonečná práca. Richard Branson

- P01 Riadenie kvality: služby
- P02 Návrh procesov: služby
- P03 Výkonnosť procesov: služby
- P04 Analýza procesov: služby
- M01 Strategické riadenie: služby
- M02 Inovácie: služby
- M03 Marketing: služby
- M04 Predaj: služby
- M05 Nákup a logistika: služby
- M06 Výroba: služby
- M07 Finančné riadenie: služby
- M08 Účtovníctvo: služby

Organizačné poradenstvo
- O01 Riadenie organizácie: služby
- O02 Kapacitné plánovanie: služby
- O03 Projektové riadenie: služby
- O04 Tímová práca: služby
- O05 Interná komunikácia: služby
- O06 Informačný systém: služby

Personálne poradenstvo
- Z01 Riadenie zamestnancov: služby
- Z02 Personalistika: služby
- Z03 Manažérske kompetencie: služby
- Z04 Výkonnosť zamestnancov: služby
- Z05 Vzdelávanie: služby 
- Z06 Riadenie znalostí: služby
- Z07 Koučovanie: služby

Hlavné výhody 
Komplexná ponuka služieb
- Procesné, manažérske, organizačné a personálne poradenstvo.
- Vzdelávanie, audit, poradenstvo.
Kompatibilita vzdelávania, produktov a služieb.


Hlavná pridaná hodnota
Skúsenosti
- 19 ročné skúsenosti z projektov BPM (30) v rôznych odvetviach.
- Modelovanie, dokumentácia, analýza, zlepšovanie a simulácia procesov.
- Meranie výkonnosti organizácie a výkonnosti procesov.
- Znalosť riadiacich, hlavných a podporných procesov.
- Znalosť strategických, zákazníckych, prevádzkových, inovačných a personálnych procesov.
- Príprava firmy na certifikáciu podľa normy STN EN ISO 9001:2008.
- Projektové riadenie.
- Metodické riadenie.
- Koučovanie manažérov a zamestnancov. 

Vzdelanie
- Záujem o procesné riadenie.
- Vzdelanie podložené certifikátmi-QM, EOQ, CUB-profesionálny certifikát v manažmente.
- 250 odborných kníh v oblasti manažmentu v súkromnej knižnici.
- 100 prečítaných kníh v oblasti manažmentu.

Spolupráca
- Vysoká úroveň spolupráce a profesionálnych vzťahov so zákazníkmi.
- Ochota pomáhať a riešiť otvorené otázky zákazníka.
- Pracovitosť.
- Zodpovednosť.

Komunikácia
- Vysoká úroveň osobnej komunikácie.
- Transparentnosť-zverejňovanie informácií o realizovaných projektoch.
- Propagácia znalostí o procesnom riadení na webovej stránke, 5 blogoch a 3 stránkach na facebooku. 

Informácie 
Služby BPM 
 
Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: + 421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: