mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

4.6.12

Predaj: služby

PREDAJ
Skoková zmena výkonnosti sa nedosahuje znižovaním nákladov, ani tvrdšou prácou, ani prepúšťaním ľudí, ani zmenami produktov, ale nekonvenčnými nápadmi v oblasti predaja a marketingu. Eliyahu M. Goldratt
Modelovanie a dokumentovanie procesov 
- Vypracovanie pravidiel obchodnej politiky
   - Získavanie informácií o zákazníkoch
   - Budovanie vzťahov so zákazníkmi
   - Komunikácia so zákazníkom
   - Určenie požiadaviek zákazníka
   - Uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkom
   - Podpora predaja
   - Starostlivosť o zákazníka
   - Fakturácia
   - Riadenia platieb a vymáhanie pohľadávok
- Vedenie predajných tímov
- Vypracovanie plánu predaja

Meranie výkonnosti procesov 
- Meranie osobnej výkonnosti obchodných zástupcov
- Meranie spokojnosti zákazníkov
- Výpočet výnosnosti predaja
- Vyhodnotenie plánu predaja

Analýza procesov 
- Analýza silných a slabých stránok obchodných zástupcov
- Analýza informácií o zákazníkoch
- Analýza vzťahov so zákazníkmi
- Analýza komunikácie so zákazníkmi
- Analýza spätnej väzby zo stretnutí so zákazníkmi
- Analýza požiadaviek zákazníkov

Zlepšovanie procesov 
- Zlepšenie predajných zručností obchodných zástupcov
- Zlepšenie výsledkov obchodných zástupcov
- Aktualizácia obchodných podmienok
- Zmena plánu predaja
- Optimalizácia procesov predaja
- Podpora implementácie informačného systému CRM

Predaj: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: