mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

11.6.12

Nákup a logistika: služby

NÁKUP A LOGISTIKA
Sila dodávateľského reťazca nespočíva zďaleka iba v informačných technológiách. Jeho sila spočíva v nápaditosti a vo vzťahoch. J. K. LikerModelovanie a dokumentovanie procesov
- Vypracovanie pravidiel riadenia partnerstva s dodávateľmi
   - Politika a stratégia vzťahov s dodávateľmi
   - Definovanie požiadaviek na dodávky a dodávateľov
   - Hodnotenie a výber dodávateľov
   - Audit systému manažérstva kvality u dodávateľa
   - Komunikácia s dodávateľmi
   - Spoločné plánovanie s dodávateľmi
   - Uzatváranie zmluvných vzťahov s dodávateľmi
   - Realizácia požiadaviek nakupovania
   - Overovanie dodávok
   - Uvoľnenie pre následné použitie
   - Reklamácie aktívne
   - Dodávanie
   - Fakturácia

Meranie výkonnosti procesov
- Hodnotenie výkonnosti dodávateľov
- Vyhodnotenie plánu nákupu

Analýza procesov
- Analýza silných a slabých stránok dodávateľov
- Analýza informácií o nakupovaní
- Analýza spätnej väzby zo stretnutí s dodávateľmi
- Analýza požiadaviek na nákup
- Procesné analýzy

Zlepšovanie procesov
- Neustále zlepšovanie u dodávateľov
- Optimalizácia procesov nákupu a logistiky
- Optimalizácia organizačnej štruktúry nákupu a logistiky
- Podpora implementácie informačného systému SCM

Nákup a logistika: služby

Cenová ponuka
V prípade vášho záujmu o vypracovanie cenovej ponuky, ma prosím kontaktujte:

mail: mail@krajciova.sk
mobil: +421 911 556 331

Teším sa na spoluprácu s vami.

Žiadne komentáre: