mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

2.5.13

Znalosti, vzdelávanie, informačné technológie


ZNALOSTI, VZDELÁVANIE, INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Michael Hammer a Lisa W. Hershman Zručnosti a znalosti
Profesionáli vykonávajúci procesné činnosti potrebujú iné zručnosti a znalosti ako priemerný zamestnanec tradičného funkčného podniku. Zručnosti zahŕňajú to, čo daný pracovník vie. Neobmedzujú sa iba na špecifické zručnosti. Ich širšia definícia zahŕňa schopnosť rozhodovania, riešenia problémov, tímovú dynamiku, komunikáciu, procesné činnosti a seba riadenie. Znalosti sú základom, na ktorých stoja príslušné praktické zručnosti. Zahŕňajú aj znalosti daného oboru podniku, zákazníkov, dodávateľov a celkový prehľad o dianí v príslušnom odvetví. 

Vzdelávanie
Vzdelávací program procesnej organizácie zahŕňa tieto témy:
- Záujmy zákazníka a záujmy podniku.
- Zameranie na procesy.
- Prehľad o podnikových procesoch.
- Porozumenie procesnému modelu.
- Podstata práce vlastníkov procesov.
- Rozdiel medzi vlastníctvom procesov a vlastníctvom zdrojov.
- Prestavba procesov.
- Porozumenie zmenám v systéme odmeňovania. 


Procesné organizácie, ktoré to myslia vážne, navršujú svoje rozpočty na školenia a vzdelávanie o 400 a viac%. 

Informačné technológie 
Medzi procesmi a ich automatizáciou je veľká synergia. Môžete ale mať vysoko výkonné procesy i bez technologickej podpory. Kombinácia technológií a vysoko výkonných procesov vás môže dostať do úplne inej triedy. Úplne zásadné je dodržiavanie správneho poradia. Najprv procesy a až potom nasledujú technológie. Pokiaľ budete postupovať obrátene, alebo procesom nebudete venovať pozornosť, príde vás to draho. Automatizácia zlého procesu povedie iba rýchlejšie k zlým výsledkom. Najprv musíte dotvoriť svoj proces a až potom zapojiť informačné technológie a využiť ich k ďalšiemu zlepšeniu výkonnosti procesu.

Znalosti, vzdelávanie, informačné technológie: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: