mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

28.4.13

Tímová práca

TÍMOVÁ PRÁCA
Michael Hammer a Lisa W. Hershman
Tímová práca
Väčšina firiem neustále hovorí svojim zamestnancom o význame tímovej práce. Napriek tomu, firmy, ktoré zavádzajú procesné riadenie, sú často šokované zistením, že mnohí zamestnanci vôbec nie sú tímoví hráči. Vedia síce spolupracovať s ostatnými, ale je ťažké ich presvedčiť, že by mali prestať usilovať o osobné ocenenie a vlastný kariérny postup, pretože budú pracovať ako tím, a ako tím budú aj hodnotení a odmeňovaní.

V procesnej organizácii sa vytvárajú autonómne tímy pracovníkov na každej úrovni podniku, aj na úrovni vrcholového manažmentu. Práca v procesnom tíme je iná, ako vo funkčnom útvare. Tímová práca nie sú montážne linky, ani bunky jednokusového toku. Mnoho podnikov hovorí o tímovej práci, ale obvykle si tímovú prácu mýlia s organizovaním porád a potrebou dobre vychádzať so spolupracovníkmi. V skutočnej tímovej práci dochádza k prelínaniu a prekrývaniu činností a zodpovedností, pretože všetci usilujú o naplnenie jedného cieľa, ktorým je spokojnosť zákazníka.

Členovia procesného tímu
- Sledujú spoločný cieľ.
- Aj keď vykonávajú rozdielne činnosti, zameriavajú sa na proces ako celok a jeho výsledky.
- Majú širší prehľad, ktorý presahuje ich špecializáciu.
- Poznajú priebeh celého procesu, vedia jeden o druhom a uvedomujú si, ako sa ich činnosti navzájom ovplyvňujú.
- Zdieľajú informácie a majú rovnaký názor na okolitý svet.
- Môžu byť fyzicky sústredení na jednom mieste, čim sa zvyšuje ich výkonnosť.
- Majú talent, dobrý úsudok, analytické myslenie, schopnosť sledovať celkový obraz (proces), schopnosť tímovej práce a ochotu myslieť ináč.

Tímová práca: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: