mobil: +421 911 556 331, e-mail: mail@krajciova.sk, web: www.krajciova.sk

18.4.13

Meranie

MERANIE
Michael Hammer a Lisa W. Hershman


Meranie
Pri meraní je potrebné nájsť správny spôsob, ako meranie vykonávať. Rozhodovanie, čo by sa malo merať, prostredníctvom prepojenia výstupov s ovplyvňujúcimi faktormi, sa dá považovať za určitú vedu. Oproti tomu rozhodovanie o správnych spôsoboch merania zostáva umením.

Precíznosť-každý ukazovateľ musí byť jasne a presne definovaný, aby nevznikali žiadne pochybnosti alebo rozpory. Definícia musí vždy obsahovať merné jednotky, rozsah a stupnicu merania.
Presnosť-je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi skutočnosťou a tým, čo sa meria a snažiť sa v rámci možností, ktoré sú dané rôznymi obmedzeniami, tento rozdiel prekonať.
Nákladovosť-čím lacnejšie a jednoduchšie je meranie nejakého ukazovateľa, tým lepšie. Treba tiež zvažovať periodicitu, ako často sa daný ukazovateľ meria.
Odolnosť-tvorca nového ukazovateľa musí zvážiť, nakoľko môžu ľudia daný ukazovateľ falšovať alebo manipulovať s výsledkami, prípadne, nakoľko môže nový ukazovateľ podporovať nežiaduce správanie.

Maximálne výsledky
Osobitnou oblasťou, ktorú treba preskúmať, je určenie cieľových hodnôt. Je pekné hovoriť, že musíme byť rýchlejší, lacnejší a lepší, ale ako veľmi rýchlejší, lepší a lacnejší? Nestačí odpovedať, že čo najviac. Nepresné formulácie povedú iba k malým zmenám procesu. Jedinou možnosťou, ako zmeniť proces radikálne, je zadať tímu náročné a veľmi špecifické výkonnostné ciele, ktoré jeho členov prinútia lapať po dychu.

6 základných prístupov k definovaniu výkonnostných cieľov
1. Požiadavky zákazníkov.
2. Porozumenie potrebám zákazníkov-je na vás, aby ste rozumeli svojim zákazníkom lepšie, ako oni rozumejú sa mi sebe. Musíte prísť na to, čo bude pre nich znamenať skutočný významný prínos.
3. Schopnosť konkurencie-benchmarking-v odvetví, aj mimo odvetvia. Vaše hodnoty musia byť vyššie ako konkurencia. Konkurenčné hodnoty nesmú tvoriť strop. Je to najnižší možný štandard.
4. Finančné potreby-rovnako ako potrebujeme počúvať hlas zákazníka, musíme počúvať aj hlas podniku.
5. Mimoriadne okolnosti-majú za následok mimoriadne výkony.
6. Inšpiratívna vízia.

Meranie: článok

Literatúra
Michael Hammer a Lisa W. Hershman: Rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, 2013

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre: